Informace o úplatě za předškolní vzdělávání

 

Platba bude probíhat bezhotovostně a to na č.ú – 190 58 43 349/0800.

Specifický symbol je pro každou třídu jiný:

• Žabičky - 101

• Ježečci -  102

• Zajíčci -   103

• Myšičky - 104

 

Variabilní symbol – rodné číslo dítěte (bez lomítka)

Příklad – SS 102, VS 6817480254

 

Platba musí proběhnout dle školního řádu MŠ Hanušovice do 15. dne stávajícího měsíce.

Od září do června daného školního roku je platba 240,- Kč.

Při docházce dítěte v měsících červenec a srpen je školné 160,-/měsíc.

 

Povinné předškolní vzdělávání od 5. roku dítěte (pokud v daném školním roce dovrší dítě 6ti let) až do začátku plnění povinné školní docházky (§ 123 odst.2 ŠZ) bude BEZPLATNÉ!