Uzavření MŠ v době letních prázdnin bude

15. 7. 2019 – 31. 7. 2019 resp. do 18. 8. 2019.

 

V pracovních dnech od 1. 8. 2019 do 18. 8. 2019 zajišťuje Město Hanušovice ve spolupráci

se ZŠ a MŠ Hanušovice službu

tzv. „hlídání dětí“ v budově MŠ Hanušovice.

 

 

Informace:

• hlídání dětí bude probíhat v budově MŠ ve třídě Myšiček

• péči o děti budou mít na starosti asistenti pedagogů

• hlídání bude zajištěno od 6,00 hod. do 16,00hod.

• za každý den hlídání dítěte bude nutno zaplatit 25,- Kč

+ celodenní stravné (nedotované státem) – 75,- Kč – platba u ved.jídelny

• je nutné nahlásit konkrétní dny docházky dítěte a zaplatit hlídání předem (platba se v případě odhlášení dítěte nevrací) – u ved.uč.MŠ

• stravné se platí dle skutečného odběru jídla, lze odhlásit den předem do 15,30hod., tak jak je zvykem v běžném provozu (bude se platit hotově do 5. - 15. 9. 2019)

• toto hlídání se týká pouze dětí přijatých do MŠ do konce šk. roku 2018/2019 (do 31. 8. 2019) nebo i déle (děti přijaté od 1. 9. 2019 se přijímat o prázdninách nebudou)

 

 

Pokud budete mít zájem využít tuto službu, tak je nutné vyplnit závaznou přihlášku a předat ji ved.uč. MŠ Hanušovice do 17. 5. 2019 (po té již nebude možno dítě přihlásit).

Přihláška je ke stažení:

 

Závazná přihláška k.docx (15776)

 

popř. si ji můžete vyzvednout v kanceláři u ved.uč.