ŠKOLNÉ NA MĚSÍCE ČERVENEC A SRPEN JE

DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU 7.4.e)

SNÍŽENO NA 160,-Kč.

 

PROSÍME, ABYSTE SI NEZAPOMNĚLI UPRAVIT 

TRVALÝ PŘÍKAZ PLATBY ZA ŠKOLNÉ

 a v případě písemného odhlášení dítěte z docházky

jej na tyto měsíce

ZRUŠILI!!!