Dne 5. 9. 2018 v 16,00 hod.

se v jídelně

mateřské školy

uskuteční

RODIČOVSKÁ

SCHŮZKA.

 

Program:

1. organizace a chod MŠ

2. připravované akce

3. platby

4. seznámení se školním řádem

5. diskuse