Různé

 

 

Po ústní či telefonické domluvě

u učitelky ve třídě nebo

u ved.učitelky je možnost domluvy konzultačních hodin

týkající se vzdělávání a potřeb dítěte v MŠ.

 

___________________________________________________________________

 

 


 

PROSÍME RODIČE, ABY NAHLÁSILI PŘÍPADNÉ ZMĚNY ADRESY, TELEFONNÍCH ČÍSEL apod.

 

DĚKUJEME

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Dle vnitřního řádu školní jídelny (bod č.10.) nemá dítě nárok na oběd za sníženou cenu, pokud se neúčastní výuky.

V době nemoci si může odebrat stravu pouze první den, ostatní dny jej musíte odhlásit.

Pokud tak neučiníte, bude cena stravy navýšena o věcnou, mzdovou a ziskovou přirážku + daň

(cca + 36,- Kč/den).