Platby

 

ZMĚNA PLATBY "ŠKOLKOVNÉHO" - POZOR!!!

 
 

POZOR ZMĚNA PLATBY ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

tzv. „ŠKOLKOVNÉHO“ OD ZÁŘÍ 2017!!!

 

Platba bude probíhat bezhotovostně a to na č.ú – 190 58 43 349/0800.

 

Specifický symbol je pro každou třídu jiný:

• Žabičky - 101

• Ježečci -  102

• Zajíčci -   103

• Žabičky - 104

 

Variabilní symbol – rodné číslo dítěte (bez lomítka)

Příklad – SS 102, VS 6817480254

 

Platba musí proběhnout dle školního řádu MŠ Hanušovice do 15. dne stávajícího měsíce.

Od září do června daného školního roku je platba 240,- Kč.

Při docházce dítěte v měsících červenec a srpen je školné 160,-/měsíc.

 

Povinné předškolní vzdělávání od 5. roku dítěte (pokud v daném školním roce dovrší dítě 6ti let) až do začátku plnění povinné školní docházky (§ 123 odst.2 ŠZ) bude BEZPLATNÉ!

 

 

____________________________________________________________________________________

 

PLATBA STRAVY

- platbu stravy vašeho dítěte je nutné VŽDY dohodnout u ved. jídelny (budova vedle základní školy)

- výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu Základní školy a Mateřské školy

- úplata za stravné se může platit v hotovosti nebo bankovním převodem 

- při platbě v hotovosti si bere ŠJ zálohu ve výši 550,- Kč na dítě (tato záloha bude vrácena při odchodu dítěte z MŠ)

- povinnost uhradit stravné za uplynulý měsíc je od 5. do 15. dne následujícího měsíce