Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředili na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce, …) a podobně. Výjimkou také nejsou půl denní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto budou rodiče seznámeni vždy v dostatečném předstihu.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás. Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. První příchozí většinou ponecháváme sloučené ve dvou třídách. Tento čas je věnován spontánním hrám. Později, když dětí přibude, každé z nich se přestěhuje do své vlastní třídy. Dopoledne zahrnuje svačinu a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností. Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, kteří zůstávají, čeká odpolední spánek. Po odpočinku následuje malá svačinka, volné hraní či kolektivní hry. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce.

 

Provoz mateřské školy je od: 6.00 hod. – 16.00hod.

- děti obvykle přicházejí do mateřské školy do: 8.00 hod. – jinak po dohodě s učitelkou, podle aktuální potřeby rodičů

Uspořádání dne a činností dětí – orientační :

 

6,00 - 8,15 - příchod dětí do MŠ, skupinové činnosti, didakticky řízená činnost, hry

8,15 - 8,45 - dopolední svačinka

8,45 – 11,15 - didakticky cílená činnost, pobyt venku

11,15 - 11,45 - oběd

11,45 - 13,30 - příprava lehátek a lůžkovin, četba pohádek, odpočinek + děti, které po 1/2hod. odpočinku neusnou - relaxační činnost, klidová činnost, individuální činnost s předškoláky, úklid lehátek

14,00 - odpolední svačinka

14,30 hry, skupinové činnosti, pobyt venku apod.