Dne 11. 1. 2018 (čtvrtek) v 16,00 hod. se ve školce 

bude konat přednáška

Dr. J.Kříže – logoped

na téma:„Otázky praktické logopedie“.

 

Přednáška je vhodná pro všechny rodiče popř. i blízké příbuzné, kteří by se chtěli dozvědět 

něco více o nápravě řeči, kdy s kterými písmeny začít, kdy a při jakých potížích vyhledat logopeda.

Doporučujeme tuto přednášku především všem rodičům dětí předškolního věku!!!

 

Prosíme, abyste na přednášku nebrali děti z důvodu vyrušování.

                                                                                                                        Děkujeme

_____________________________________________________________________

 

PROSÍME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, 

ABY AKTUALIZOVALI 

SVÉ EMAILOVÉ ADRESY, TELEFONNÍ ČÍSLA

 POPŘ. BYDLIŠTĚ.

_____________________________________________________________

 

DŮRAZNĚ ŽÁDÁME RODIČE,

ABY NEVPOUŠTELI DO BUDOVY MŠ

ŽÁDNÉ CIZÍ OSOBY.

 

JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM

O BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ

A OCHRANY VAŠEHO I ŠKOLNÍHO MAJETKU.

_________________________________

 

 

Vaše dítě můžete

ze stravy a z docházky do MŠ 

odhlašovat pouze 

na tel. č. 604 676 334

nebo na emailu strava.mshanusovice@seznam.cz 

a to v pracovní dny

 

od 6,00 do 15,30hod.

________________________________________________________

 

 

PROSÍME VŠECHNY RODIČE,

ABY SI U PANÍ UČITELKY

VE TŘÍDĚ ZKONTROLOVALI 

AKTUÁLNOST

TELEFONNÍCH ČÍSEL

 

popř.doplnili čísla nová

(nutné kvůli náhlému onemocnění dítěte, úrazu apod.)

______________________________________

 

 

NEZAPOMEŇTE!

Pokud budete žádat o zproštění platby 

z důvodu pobírání dávek v hmotné nouzi nebo ze zdravotních důvodů dítěte, 

tak je nutné

do 15. dne v daném měsíci doložit potvrzení o této skutečnosti 

+ vyplněnou žádost k určitému měsíci.