Vážení rodiče,

 

od 1. května 2018 bude navýšena cena za odpolední svačinky v MŠ

pro kategorii 3 až 6 leté děti z 5,-Kč na 6,-Kč a pro kategorii 7 leté děti

ze 6,-Kč na 7,-Kč, aby byl splněn finanční limit stanovený ve vyhlášce

o školním stravování číslo 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.              

 

                                                          František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice

_____________________________________________

 

PROSÍME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, 

ABY AKTUALIZOVALI 

SVÉ EMAILOVÉ ADRESY, TELEFONNÍ ČÍSLA

 POPŘ. BYDLIŠTĚ.

_____________________________________________________________

 

DŮRAZNĚ ŽÁDÁME RODIČE,

ABY NEVPOUŠTELI DO BUDOVY MŠ

ŽÁDNÉ CIZÍ OSOBY.

 

JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM

O BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ

A OCHRANY VAŠEHO I ŠKOLNÍHO MAJETKU.

_________________________________

 

 

Vaše dítě můžete

ze stravy a z docházky do MŠ 

odhlašovat pouze 

na tel. č. 604 676 334

nebo na emailu strava.mshanusovice@seznam.cz 

a to v pracovní dny

 

od 6,00 do 15,30hod.

________________________________________________________

 

 

PROSÍME VŠECHNY RODIČE,

ABY SI U PANÍ UČITELKY

VE TŘÍDĚ ZKONTROLOVALI 

AKTUÁLNOST

TELEFONNÍCH ČÍSEL

 

popř.doplnili čísla nová

(nutné kvůli náhlému onemocnění dítěte, úrazu apod.)

______________________________________

 

 

NEZAPOMEŇTE!

Pokud budete žádat o zproštění platby 

z důvodu pobírání dávek v hmotné nouzi nebo ze zdravotních důvodů dítěte, 

tak je nutné

do 15. dne v daném měsíci doložit potvrzení o této skutečnosti 

+ vyplněnou žádost k určitému měsíci.