Dne 15. 11. 2017 bude

ve školce divadlo

„Z pohádky do pohádky

s Budulínkem“.

 

Vstupné 40,-Kč.

______________________________

 

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 v 8,00 hod.

nás navštíví logoped Dr. Kříž.

 

 

Bude provádět logopedické vyšetření za účelem 

diagnostiky poruch řeči dětí ve věku 5 – 7 let.

 

Po té budete informováni o výsledcích vyšetření 

popř. o doporučeních od pana doktora.

 

 

Pokud Vaše dítě bude v tuto dobu

 

odhlášeno z MŠ, tak můžete přijít na stanovený čas a 

nechat dítě vyšetřit přednostně.

________________________________________

 

DŮRAZNĚ ŽÁDÁME RODIČE,

ABY NEVPOUŠTELI DO BUDOVY MŠ

ŽÁDNÉ CIZÍ OSOBY.

 

JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM

O BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ

A OCHRANY VAŠEHO I ŠKOLNÍHO MAJETKU.

_________________________________

 

 

Vaše dítě můžete

ze stravy a z docházky do MŠ 

odhlašovat pouze 

na tel. č. 604 676 334

nebo na emailu strava.mshanusovice@seznam.cz 

a to v pracovní dny

 

od 6,00 do 15,30hod.

________________________________________________________

 

 

PROSÍME VŠECHNY RODIČE,

ABY SI U PANÍ UČITELKY

VE TŘÍDĚ ZKONTROLOVALI 

AKTUÁLNOST

TELEFONNÍCH ČÍSEL

 

popř.doplnili čísla nová

(nutné kvůli náhlému onemocnění dítěte, úrazu apod.)

______________________________________

 

 

NEZAPOMEŇTE!

Pokud budete žádat o zproštění platby 

z důvodu pobírání dávek v hmotné nouzi nebo ze zdravotních důvodů dítěte, 

tak je nutné

do 15. dne v daném měsíci doložit potvrzení o této skutečnosti 

+ vyplněnou žádost k určitému měsíci.