PROSÍME, ABYSTE

VE TŘÍDĚ PANÍ UČITELCE NAHLÁSILI,

ZDA POTŘEBUJETE PLATIT

 

„ŠKOLKOVNÉ“ V HOTOVOSTI.

_____________________________________________

 

Vaše dítě můžete

ze stravy a z docházky do MŠ 

odhlašovat pouze 

na tel. č. 604 676 334

nebo na emailu strava.mshanusovice@seznam.cz 

a to v pracovní dny

 

od 6,00 do 15,30hod.

________________________________________________________

 

 

PROSÍME VŠECHNY RODIČE,

ABY SI U PANÍ UČITELKY

VE TŘÍDĚ ZKONTROLOVALI 

AKTUÁLNOST

TELEFONNÍCH ČÍSEL

 

popř.doplnili čísla nová

(nutné kvůli náhlému onemocnění dítěte, úrazu apod.)

______________________________________

 

 

NEZAPOMEŇTE!

Pokud budete žádat o zproštění platby 

z důvodu pobírání dávek v hmotné nouzi nebo ze zdravotních důvodů dítěte, 

tak je nutné

do 15. dne v daném měsíci doložit potvrzení o této skutečnosti 

+ vyplněnou žádost k určitému měsíci.